Juridisk information

Tack för att du besöker OikosSolutions i Sverige AB’s webbplats. Läs igenom följande användningsvillkor noga innan du använder webbplatsen.

Denna juridiska information beskriver de villkor som styr åtkomst till och användning av webbplatsen www.oikossolutions.se och de skyldigheter som uppstår genom sådan användning.

Immateriella rättigheter

All copyright och andra immateriella rättigheter som gäller alla texter, bilder, handelsnamn, logotyper, grafik, ljud, animeringar och videoklipp samt anpassning och iordningställande av dessa element är förbehållna OikosSolutions i Sverige AB

Bilder, logotyper och produktkataloger på den här webbplatsen kan lyda under copyright från tredje part.

Att ladda ned eller skriva ut informationen på den här webbplatsen är endast tillåtet för privat, icke-kommersiellt bruk. All återgivning, överföring, ändring, länkning eller användning av webbplatsen för kommersiella syften är förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd av OikosSolutions i Sverige AB.

Användaren accepterar att använda webbplatsens innehåll på ett lagligt, korrekt och omsorgsfullt sätt, att inte manipulera eller ignorera materialets copyright och att avstå från att använda innehållet och informationen som inhämtas via den här webbplatsen för kommersiella syften.

Informationens riktighet och fullständighet

Vi gör allt vi kan för att Informationen på vår webbplats ska vara så uppdaterad, riktig och fullständig i så stor utsträckning som möjligt. Vi åtar oss dock inget ansvar för informationens riktighet, fullständighet eller lämplighet för en viss användning.

Observera att en del information på vår webbplats kan röra tjänster och produkter som inte finns tillgängliga i vissa länder. Kontakta oss för information via e-mail för mer information.

Ansvarsskyldighet

Vi åtar oss inget ansvar för direkta eller indirekta skador, kostnader, förluster eller skadeståndsanspråk som kan uppstå genom användning eller åtkomst till den här webbplatsen.

OikosSolutions i Sverige AB åtar sig inget ansvar för eventuella förluster som beror på virus som kan smitta ditt datorsystem när du använder, kör eller laddar ned innehåll från den här webbplatsen. All nedladdning av materialet på den här webbplatsen sker helt på användarens egen risk.

OikosSolutions i Sverige AB åtar sig inget ansvar för att användaren ska ha uppdaterad och felfri åtkomst utan avbrott till företagets webbplats. Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar av den här webbplatsen, eller att tillfälligt blockera och/eller ta bort innehållet på valfritt sätt och utan tidigare förvarning, och åtar oss inget ansvar för konsekvenser som kan uppstå av sådana förändringar.

Insamlad information

OikosSolutions i Sverige AB samlar endast in personlig information som specifikt och frivilligt uppges av besökarna. Sådan information kan utgöras av, men är inte begränsad till, namn, titel, företagsnamn, e-postadress och telefonnummer.

Webbplatsen samlar in standard-logginformation för internet, inklusive IP-adress, webbläsarens typ och språk, åtkomsttider och adress till refererande webbplats.

OikosSolutions i Sverige AB strävar efter att skydda integriteten för alla som använder vår webbplats. Dina personliga data hanteras med största omsorg och strikt konfidentiellt. Vi lämnar ingen personlig information till tredje part.

OikosSolutions i Sverige AB´s webbplats följer de lagar och regler som är förknippade med GDPR och PUL gällande personinformation.

Cookies

OikosSolutions i Sverige AB använder inte Cookies på våra internetsidor och sparar ingen personlig information om dig.

OikosSolutions i Sverige AB har i de fall en inloggning har registrerats för åtkomst av överenskommen information ett krav om godkännande av registrering av de uppgifter nödvändiga för åtkomst och funktion på OikosSolutions i Sverige AB’s webbplats www.oikossolutions.se.

Sociala medier

All personlig information eller annan information som du lämnar till sociala medier kan läsas, samlas in och användas av andra användare av dessa sociala medier, vilket vi har liten eller ingen kontroll över. Därför är vi inte ansvariga för någon annan persons användning, missbruk eller förskingring av personlig information eller annan information som du lämnar till några sociala medier.

Länkar till andra webbplatser

Den här webbplatsen kan innehålla länkar eller referenser till andra internetplatser och får inte öppnas via länkar från andra webbplatser som OikosSolutions i Sverige AB inte har någon inverkan över. OikosSolutions i Sverige AB åtar sig inget ansvar för tillgänglighet eller innehåll för andra webbplatser och ingen skadeståndsskyldighet för skador eller följdskador som kan uppstå via användning av sådant innehåll eller sådan åtkomst. Alla länkar till andra webbplatser är uteslutande avsedda att göra den här webbplatsen mer användarvänlig.

Användning av webbspårning

Vi använder spårningsprogramvara för att avgöra hur många användare som besöker vår webbplats och hur ofta. Vi använder inte den här programvaran för att samla in individuella personliga data eller enskilda IP-adresser. Informationen används endast i anonym och sammanfattad form för statistiska syften och för att utveckla webbplatsen.

Ändringar av villkor och bestämmelser

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller korrigera villkoren och bestämmelserna när som helst. Som användare av den här webbplatsen är du bunden av dessa ändringar och bör därför med jämna mellanrum besöka den här sidan för att läsa igenom aktuella villkor och bestämmelser.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Svensk lag gäller för den här webbplatsen. Plats för jurisdiktion och rättslig tillämpning är platsen för vårt huvudkontor, dvs. OikosSolutions i Sverige AB, Knivsta Sverige.