Verksamhet

Det ska vara enkelt att vara kund till oss och därför erbjuder vi nyckelfärdiga paket med förstudier, ansökningar, bygglovshandlingar, ritningar, dimensioneringar mm.

Oikos Solutions tar ett helhetsgrepp med recirkulering av vatten, näringsämnen och energi på en lokal nivå. Vi utvecklar, tillverkar och säljer framtidens tekniska lösningar som gör ett äkta kretslopp möjligt - oavsett om du är en privatperson med hus i skärgården, småhusägare eller ett fastighetsbolag.

På Oikos Solutions finns en kunskapsbredd inom miljö, vatten, biogas, odling, avlopp. Vi projekterar också för att kunna erbjuda dig som kund helhetslösning med rätt system för just ert behov, vare sig du behöver en lösning för vatten, energiproduktion eller värmeåtervinning.

Vår tekniska kompetens erbjuder vi direkt  till våra kunder. Våra produkter säljs genom grossister såsom Dahl m.fl.

 

Kretslopp

Oikos Solutions tillhandahåller, dimensionerar och projekterar kretsloppssystem för

  • vatten
  • energi
  • näringsämnen
  • material

Genom att inte blanda gråvattnet och svartvattnet i ett hushåll kan gråvattnet renas till bruksvatten.

Genom att återföra bruksvatten till ett hushåll minskar uttaget jungfruligt vatten kraftigt.

Genom att röta svartvattnet med matrester och trädgårdsavfall, erhåller man näringsämnen och råbiogas för uppvärmning av fastigheten.