Produkter & lösningar

Vi tillhandahåller småskaliga, modulära och skalbara kretsloppssystem för vatten, energi, näringsämnen och material.

Läs mer

Vatten

Våra system recirkulerar 75% av vattnet i en fastighet. Vi tillverkar, projekterar och installerar lösningar för era vattenbehov.

Läs mer

Energi

Med lokal energi baserad på biogas, sol och termiska anläggningar finns möjlighet till lokal lagring och användning.

Läs mer

Näringsämnen

Kretsloppssystemet Circe producerar näringsämnen som kan användas i det lokala jordbruket med minskat miljöavtryck.

Läs mer

Miljöanalyser och miljöavtryck

Våra anläggningar, byggnadsmaterial och produkter ger ett mervärde för dig som kund genom ett minskat miljöavtryck.

Läs mer

Forskning & Teknik

Vi samarbetar med flera bolag för att få fram produkter som gör vardagen hållbar på ett enklare sätt.

Läs mer

Leverantörer och samarbetspartners

 

Visste du att .

Kretsloppssystemet Circe tar bort 100% av alla transporter avsedda för matavfall och slam?

...Det minskade miljöavtrycket är en vinst för både person och samhälle.

 

Visste du att . .

En fastighet som recirkulerar renat grå-vatten minskar färskvattenuttaget med 75%?

...Genom att blanda in dagvatten så säkerställs vattentillgång och kvalitet.

 

Visste du att . . .

Ett hushåll kan producera upp till 30.000 liter med näringsämnen per år?

...Du kan få ut energi i form av råbiogas som kan värma upp ditt hus på vintern eller ditt varmvatten hela året om.