Varför...

blandas det relativt rena gråvattnet med det väldigt smutsiga svartvattnet i svenska hem?

Genom att källseparera gråvatten från svartvatten kan gråvattnet renas för sig och svartvattnet kan rötas till biogödsel och biogas.

 

Ordlista vattenkvaliteter

gråvatten (BDT) - använt vatten från bad, disk och tvätt

svartvatten - använt vatten från toalettspolning inkl fekalier och urin

bruksvatten - vatten som används till bl a toalettspolning, dusch och tvätt

dagvatten - vatten från nederbörd som kan omhändertas som bruksvatten

primärt vatten - vatten som tas ur egen brunn eller via kommunal anslutning

sekundärt vatten - vatten som har renats lokalt och recirkuleras till hushållet

 

Varför...

spolas toaletter oftast med primärt vatten och med flertalet liter vid varje spolning?

Enligt Svenskt Vatten använder varje svensk dagligen 30 liter till toalettspolning.

Genom att installera vakuumtoaletter eller snålspolande självfallssystem kan vattenåtgången minskas till ca 3 liter per person och dag.